efc8cdae-c89c-47d0-870a-9bea9d877fdb.png

Potřebujete pomoc? Nechte své starosti na nás! Náš Helpdesk je tu pro vás! Rychlá a profesionální podpora přímo na našem webu. Pro naše smluvní partnery a zákazníky je k dispozici non-stop, 24/7! Pro ostatní jsme dostupní v pracovní době, pokud nejsou operátoři vytíženi. Spolehněte se na nás a užijte si bezstarostnou online podporu!

Potřebujete pomoc? Nechte své starosti na nás! Náš Helpdesk je tu pro vás! Rychlá a profesionální podpora přímo na našem webu. Pro naše smluvní partnery a zákazníky je k dispozici non-stop, 24/7! Pro ostatní jsme dostupní v pracovní době, pokud nejsou operátoři vytíženi. Spolehněte se na nás a užijte si bezstarostnou online podporu!

Potřebujete pomoc? Nechte své starosti na nás! Náš Helpdesk je tu pro vás! Rychlá a profesionální podpora přímo na našem webu. Pro naše smluvní partnery a zákazníky je k dispozici non-stop, 24/7! Pro ostatní jsme dostupní v pracovní době, pokud nejsou operátoři vytíženi. Spolehněte se na nás a užijte si bezstarostnou online podporu!

hard-disk-g63655a9a8_1280.jpg

Ztratili jste data? Nezoufejte! Nabízíme odbornou obnovu a záchranu ztracených souborů. Bez ohledu na to, zda se jedná o omylem smazaná, poškozená nebo zformátovaná data, jsme připraveni vám pomoci. Spolehněte se na nás a znovu získáte přístup k vašim cenným informacím. Vaše data jsou v bezpečných rukou.

Ztratili jste data? Nezoufejte! Nabízíme odbornou obnovu a záchranu ztracených souborů. Bez ohledu na to, zda se jedná o omylem smazaná, poškozená nebo zformátovaná data, jsme připraveni vám pomoci. Spolehněte se na nás a znovu získáte přístup k vašim cenným informacím. Vaše data jsou v bezpečných rukou.

Ztratili jste data? Nezoufejte! Nabízíme odbornou obnovu a záchranu ztracených souborů. Bez ohledu na to, zda se jedná o omylem smazaná, poškozená nebo zformátovaná data, jsme připraveni vám pomoci. Spolehněte se na nás a znovu získáte přístup k vašim cenným informacím. Vaše data jsou v bezpečných rukou.

workshop-gb54eece49_1280_OBZZa__please_credit[palette.fm].jpg

Porouchaný počítač nebo nefunkční notebook? Jsme tu pro vás! S rychlou a spolehlivou opravou hardware, software a datovou obnovou, vrátíme vaše zařízení opět do pohotovostního režimu. Kontaktujte nás ještě dnes a znovu si užívejte bezproblémového používání vašeho zařízení!

Porouchaný počítač nebo nefunkční notebook? Jsme tu pro vás! S rychlou a spolehlivou opravou hardware, software a datovou obnovou, vrátíme vaše zařízení opět do pohotovostního režimu. Kontaktujte nás ještě dnes a znovu si užívejte bezproblémového používání vašeho zařízení!

Porouchaný počítač nebo nefunkční notebook? Jsme tu pro vás! S rychlou a spolehlivou opravou hardware, software a datovou obnovou, vrátíme vaše zařízení opět do pohotovostního režimu. Kontaktujte nás ještě dnes a znovu si užívejte bezproblémového používání vašeho zařízení!

hack.jpg
Odstranění malware

Máte podezření na malware nebo hacknuté zařízení? Poskytujeme odbornou pomoc s bezpečnostním auditem a odstraněním hrozeb.
Kontaktujte nás a získejte zpět kontrolu nad vaším zařízením. Vaše bezpečí je na prvním místě.

Máte podezření na malware nebo hacknuté zařízení? Poskytujeme odbornou pomoc s bezpečnostním auditem a odstraněním hrozeb.
Kontaktujte nás a získejte zpět kontrolu nad vaším zařízením. Vaše bezpečí je na prvním místě.

Máte podezření na malware nebo hacknuté zařízení? Poskytujeme odbornou pomoc s bezpečnostním auditem a odstraněním hrozeb.
Kontaktujte nás a získejte zpět kontrolu nad vaším zařízením. Vaše bezpečí je na prvním místě.

VEL15d4ac75-9dfb-46f2-8e7e-ca36aee8942a.jpeg

Sledování pohybu vozidel, nákladních vozů, stavebních, lesních a zemědělských strojů, kol, osob včetně domácích mazlíčků...

Sledování pohybu vozidel, nákladních vozů, stavebních, lesních a zemědělských strojů, kol, osob včetně domácích mazlíčků...

Sledování pohybu vozidel, nákladních vozů, stavebních, lesních a zemědělských strojů, kol, osob včetně domácích mazlíčků...

GPS Live Tracking
previous arrow
next arrow

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem.

Od 25. května 2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) s ohledem na toto nařízení nemůžeme bez vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů vést Váš účet.

Chci mít na stránkách bemid.cz veden uživatelský účet a využívat jeho výhod, jako je např. automatické vyplňování osobních údajů při každém nákupu, možnost sledování historie uskutečněných nákupů, otevřených objednávek, fakturací a reklamací a správa mých osobních údajů přímo v uživatelském účtu. Souhlasím proto, aby za tímto účelem bylo zpracováváno moje jméno a příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul, adresa bydliště/sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o učiněných objednávkách, uskutečněných nákupech a uplatněných reklamacích.

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů


I. Právní rámec zpracování
Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje zpracovává Michal Dvořák, Bemid Computers (www.bemid.cz) jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


II. Správce osobních údajů
Správcem získaných osobních údajů je Michal Dvořák, IČO 87067692, se sídlem Za horou 176 Říčany u Brna, PSČ 664 82, (dále též „správce“).


III. Přesnost osobních údajů
Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.


IV. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů
Jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů, telefonní číslo a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace zákazníka, potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu); právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na zpracovatele Michal Dvořák, Bemid Computers, www.bemid.cz vztahuje.

Osobní údaje a údaje o historii zákazníkem učiněných objednávek, uskutečněných nákupů a uplatněných reklamací, mohou být zpracovávány pro účely vedení internetového uživatelského účtu zákazníka; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem (registrací zákazníka).

Osobní údaje zákazníků mohou být zpracovávány pro účely přímého marketingu tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb nabízených na webových stránkách www.bemid.cz.

Jméno, příjmení, číslo občanského průkazu případně cestovního pasu subjektu údajů, případně jiné identifikační a kontaktní údaje mohou být správcem vyžadovány a zpracovávány za účelem identifikace osoby při vracení peněžitého či nepeněžitého plnění z důvodu zániku smluvního vtahu (např. zrušení kupní smlouvy z důvodu odstoupení), nebo při vyzvednutí zboží, a s tím související ochrany stran před vydáním plnění neoprávněné osobě. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce.

Když používáte naše webové stránky www.bemid.cz (dále jen „Webové stránky“) správce z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookies; tyto informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, uskutečněné nákupy a označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL.

Cookies používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat. Na Našich Webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies.

Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich Webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
Zlepšující fungování (výkon): Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich Webových stránek tím, že sledujeme jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.
Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich Webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti Webových stránek.

V.
Poskytnutí osobních údajů uvedených výše je smluvním požadavkem správce: Jméno, příjmení, adresa bydliště a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou a jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH) a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou, jsou zároveň údaje, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.


VI. Doba uložení
Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.


VII. Kategorie příjemců osobních údajů:
Zpracováním osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Doručovatelé zásilek
Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo zákazníka subjektu zajišťujícímu doručení objednaného zboží.
Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb
Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.
Subjekty posuzující oprávněnost reklamací
Správce je oprávněn poskytnout subjektu zajišťujícímu pro správce posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také e-mailovou adresu a telefon zákazníka.
Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu
Správce je oprávněn poskytnout adresu elektronické pošty a telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení subjektům, které tuto činnost vykonávají pro správce jako zpracovatelé.
Subjekty poskytující služby výdejního/reklamního místa
Správce je oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje, údaje o učiněných objednávkách, uskutečněných nákupech a uplatněných reklamacích a číslo bankovního účtu subjektům poskytujícím služby výdejního místa a místa pro uplatnění reklamace zboží.
Subjekty oslovující zákazníky za účelem získání hodnocení
Správce je oprávněn se souhlasem subjektu údajů poskytnout informace o objednávce a e-mailovou adresu subjektům oslovujícím zákazníky za účelem získání hodnocení zakoupeného zboží a poskytnutých služeb.

VIII. Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.


IX. Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


X. Právo na výmaz osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.


XI. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.


XII. Právo na přenositelnost osobních údajů
Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty,


XIII. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.


XIV. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: b7agr8n). Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.


XV. Uplatnění práv
Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: yyf7pv).


XVI. Pověřenec
pověřenec pro ochranu osobních údajů je: Michal Dvořák, Za horou 176, 664 82 Říčany u Brna


XVII. Právo podat stížnost
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Kontakt na Úřad pro ochranu osobních údajů:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

datová schránka:qkbaa2n

 

Informace o cookies a jejich používání

Naše webové stránky využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení (např. počítač, tablet, mobilní telefon) při prohlížení webových stránek. Tyto soubory cookies nám umožňují shromažďovat určité informace o vaší návštěvě našich webových stránek a pomáhají nám zlepšit jejich funkčnost a uživatelskou zkušenost.

Druhy cookies, které používáme

1. Funkční cookies: Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro základní fungování našich webových stránek. Patří sem například cookies, které si zapamatovávají váš výběr jazyka nebo obsah vašeho nákupního košíku během návštěvy našich stránek. Tyto cookies nám umožňují poskytovat služby, které vyžadujete, a zlepšovat vaši uživatelskou zkušenost.

2. Analytické cookies: Pomocí analytických cookies získáváme anonymní informace o tom, jak navštěvujete naše webové stránky, jaké stránky si prohlížíte nejčastěji, jak dlouho zůstáváte na jednotlivých stránkách atd. Tato data nám pomáhají analyzovat provoz na stránkách a zlepšovat jejich obsah a funkčnost.

3. Reklamní cookies: Některé třetí strany, se kterými spolupracujeme, mohou používat reklamní cookies k zobrazování relevantních reklam a nabídek na našich i na externích webových stránkách. Tyto reklamní cookies mohou sledovat vaše online aktivity a preferencemi, aby mohly nabízet personalizované reklamy.

Jak spravovat cookies

Máte možnost přijmout nebo odmítnout používání cookies na našich webových stránkách. Většina internetových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky, ale obvykle máte možnost změnit nastavení vašeho prohlížeče tak, aby odmítal cookies nebo vás upozorňoval na jejich používání. Pokud se rozhodnete odmítnout používání cookies, nemusíte mít přístup ke všem funkcím našich webových stránek.

Sdílení informací s třetími stranami

Upozorňujeme, že některé třetí strany, jako jsou poskytovatelé analytických služeb nebo reklamní sítě, mohou také používat vlastní cookies na našich webových stránkách. Tyto cookies jsou řízeny jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů, a proto doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o jejich postupech.

Změny v naší politice cookies

Můžeme pravidelně aktualizovat naši politiku cookies, aby byla aktuální a odpovídala našim postupům a zákonným požadavkům. 

V případě významných změn v naší politice cookies vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách. Doporučujeme vám pravidelně prověřovat tuto stránku, abyste byli informováni o aktuální verzi naší politiky cookies.

Vaše soukromí a důvěra jsou pro nás velmi důležité, a proto se zavazujeme chránit vaše osobní údaje a poskytovat vám co nejlepší uživatelskou zkušenost při používání našich webových stránek. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně naší politiky cookies nebo ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktních informací.

Děkujeme za váš čas a zájem o informace ohledně cookies a jejich používání na našich webových stránkách. S vaším souhlasem a soubory cookies se snažíme neustále zlepšovat naše služby a poskytovat vám co nejlepší uživatelský zážitek.

Výdejní místa

 

Informace

Dárkové poukazy

 

Dárkové poukazy na opravy a služby

Kontakt

info@bemid.cz

 737 524 766

Helpdesk